รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2562

Share

เด็กชายอัครวินท์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ