รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2562

Share

เด็กหญิงเนตรนภา ยอดชมญาณ เกิดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววีรวรรณ อุตกันภัย อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนบิดาเด็กชื่อนายจักรพันธ์ ยอดชมญาณ อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อนานเกิน ๑ ปี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน
หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔  , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ