รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอรนงค์ จักทองกาย ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 ก.ค. 2562

Share

          เด็กหญิงอรนงค์ จักทองกาย อายุ ๖ ปี น้ำหนัก ๑๗ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๑๕ เซนติเมตร ผิวสองสี ใบหน้ากลม เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่พบโรคติดต่อร้ายแรงสภาพปัญหาเด็กไม่มีผู้อุปการะดูแล มารดาทอดทิ้งไว้บริเวณใต้ทางด่วนถนนพระราม ๖ พลเมืองดีพบเห็นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลปทุมวัน เข้าให้การช่วยเหลือและนำส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
          ในการนี้ เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม หากผู้ใดเป็นบิดา มารดา หรือญาติพี่น้องหรือรู้จักบิดามารดาของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานมาติดต่อที่บ้านพักเด็กและครองครัวกรุงเทพมหานคร ๒๕ อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๓๕๔ ๗๕๘๒ ในวันเวลาราชการ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ