รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 ก.ค. 2562

Share

เด็กหญิงปิยาพัชร ชูแสง เกิดวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๘ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวธารารัตน์ หมกทอง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง บิดาเด็กชื่อนายชัยณรงค์ ชูแสง ที่อยู่ไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กต้องโทษ มารดาเด็กต้องการประกอบอาชีพ และญาติพี่น้องไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงประสงค์ขอฝากบุตรเป็นการชั่วคราว หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ