รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนรู้ที่ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 ก.ค. 2562

Share

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อ่อนรู้ที่ เกิดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุชาวดี อ่อนรู้ที่ อายุ ๑๔ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏ ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ