รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงมัณฑิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 ก.ค. 2562

Share

เด็กหญิงมัณฑิรา (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่สวนยางพารา บริเวณหน้าประตูรั้วบ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๔ (บ้านปาเต๊ะ) ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ