รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชน ประจำปี 2562 (e-bidding) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 มิ.ย. 2562

Share

1.ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ