รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

วันที่ของข่าว : 21 มิ.ย. 2562

Share

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62060022522 งบประมาณโครงการ 3,900,000 บาท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ