รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 มิ.ย. 2562

Share

เด็กหญิงประกายดาว เดชบุตร เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แรกรับอายุ ๙ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๙ ปี ๘ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสงบ คนเก่ง (เสียชีวิต) อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๘
หมู่ที่ ๘ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดาเด็กชื่อนายทวี เดชบุตร (เสียชีวิต) ที่อยู่ไม่ปรากฏ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กเสียชีวิต ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่สามารถติดต่อญาติได้หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ