รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 มิ.ย. 2562

Share

เด็กหญิงอรุสรา สุขพรหม เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๕ ปี มารดาชื่อนางสาววิภาวดี สุขพรหม อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่
๖/๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมโดยถูกบุคคล
ในครอบครัวทำร้ายร่างกาย หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ