รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี

วันที่ของข่าว : 19 มิ.ย. 2562

Share

เด็กหญิงสุนิฐา บุญภักดี เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ ปี ๔  เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวกัลยา สลักคำ อายุ ๔๒ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๗ หมู่ที่ ๒ ถนนเทศบาล ๔๙ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บิดาเด็กชื่อนายคำจันทร์ บุญภักดี อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๘๘/๔๗ ถนนชุมแสง ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดย
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช สาเหตุเนื่องจากเด็กได้รับการเลี้ยงดู ไม่เหมาะสม บิดามารดาเด็กมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด ระหว่างที่เด็กเข้ารับ
การสงเคราะห์บิดามารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ ,
๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ