รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 มิ.ย. 2562

Share

เด็กชายต้นกล้า ส้มแป้น เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ ปี ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวสุนิษา เงินล้วน อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ ถนนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บิดาเด็กชื่อนายนทีธร ส้มแป้น อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ ถนนไทรงาม ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา สาเหตุเนื่องจากมารดาทอดทิ้งเด็กไว้กับนางประไพ ส้มแป้น ย่าของเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ ๕๗/๕ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๘ , ๐ ๗๔๓๓ ๐๒๑๙

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ