รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 มิ.ย. 2562

Share

เด็กชายศุภกร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๑ เดือน ๒ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีสาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณถนนสาย อบต.ทุ่งโพธิ์-ระเบาะเกตุ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖
, ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ