รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 มิ.ย. 2562

Share

เด็กหญิงสิดารัศมิ์ (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ อายุประมาณ ๒๙ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในถังขยะริมถนนชนบทเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
สายบ้านหนองกรรเกรา-หนองจวง (ปจ.๒๑๐๐๑) ก.ม.ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ