รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders)

วันที่ของข่าว : 5 มิ.ย. 2562

Share

ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders) ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเยาวชนและการพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (Youth Interface with ASEAN Leaders) ตามรายชื่อและหมายเหตุท้ายประกาศนี้

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ