รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 มิ.ย. 2562

Share

เด็กชายโชคดี ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๒ เดือน มารดาชื่อนางสาวสะมะไข่ ไม่ทราบนามสกุล อายุ ๑๘ ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๐/๘๙ หมู่ ๒ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี บิดาเด็กชื่อนายวีระ บุญมา อายุ ๓๔ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๐/๘๙ หมู่ ๑
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีสาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบิดาเลี้ยง จึงไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ แจ้งความประสงค์ขอมอบอำนาจให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสถานสงเคราะห์เด็กของกรมฯ เป็นผู้มีอำนาจในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทน หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน
หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ