รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายเมย์ ขั้น นาย ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 มิ.ย. 2562

Share

เด็กชายเมย์ ขั้น นาย เกิดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๙ วันปัจจุบันอายุ ๓ เดือน ๙ วัน มารดาชื่อนางสาวเหลียง เหลียง วิน อายุ ๓๘ ปี
ที่อยู่ไม่ปรากฏ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก
และครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้งหลังคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถี หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า
อาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็กติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ