รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการครั้งที่ 2 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 30 พ.ค. 2562

Share

สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จะทำการประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5771267 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - 12 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทางอีเมล์ maharajjuvenile@dcy.go.th

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ