รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 เม.ย. 2562

Share

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในครั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจัดพิธีมอบให้แก่ส่วนราชการ  ที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด พิจารณาประเมินผล หน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม สำหรับส่วนราชการจำนวน 8 ประเภท ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ