รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 มี.ค. 2562

Share

เด็กชายจิณณวัตร (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๗ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนสายบ้านไร่ดอน – เกาะขนุน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ