รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 มี.ค. 2562

Share

เด็กชายเทิดภูมิ สันทอง เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ อายุ ๒ ปี ๑๐ เดือน บิดาเด็กชื่อณัฐวัชร สันทอง อายุ ๒๐ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๗๕ หมู่ ๔ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มารดาเด็กชื่อนางสาวชุติมา เผือกประคอง อายุ ๑๙ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๒๐๕ ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุเนื่องจากบิดมารดาเด็กยังอายุน้อย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์ฝากเด็กไว้ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เป็นการชั่วคราวและปัจจุบันได้ขาดการติดต่อไป หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ