รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 มี.ค. 2562

Share

เด็กหญิงกัลยา สุขแก้ว เกิดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ อายุ ๑ ปี ๕ เดือน บิดาไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาววนิดา สุขแก้ว (เสียชีวิต) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากมารดาเสียชีวิตด้วยวัณโรคปอด เด็กขาดผู้อุปการะ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ