รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 มี.ค. 2562

Share

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อินทะปุก เกิดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อายุ ๓ ปี ๔ เดือน บิดาไม่ปรากฏข้อมูล มารดาเด็กชื่อนางสาวพัชรินทร์ อินทะปุก อายุ ๒๙ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๙๑/๑ หมู่ ๓ ตำบลทุงน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากบิดามารแยกทางกัน บิดาเด็กทำร้ายร่างกายมารดาเด็ก และมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด มารดาเด็กต้องการประกอบอาชีพ ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเด็กได้ ประสงค์ฝากเด็กไว้ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ปัจจุบันมารดาเด็กได้ขาดการติดต่อไป หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ