รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวัชรพร ประทุมมา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 6 มี.ค. 2562

Share

เด็กชายวัชรพร ประทุมมา เกิดวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ อายุ ๔ ปี ๕ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสยาม ประทุมมา อายุ ๔๘ ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๕๘/๑ หมู่ ๑ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มารดาเด็กชื่อนางสาวศิราภรณ์ จันทนาม ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๙๘/๗ หมู่ ๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กได้นำไปให้นางสาวนันทพร ผวนสูงเนิน ดูแลตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยแจ้งว่าได้เลิกรากับสามี และไม่มีใครเลี้ยงดูเด็ก จึงตกลงเลี้ยงดูเด็กให้ ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อไป หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖ , ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ