รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ก.พ. 2562

Share

เด็กชายรณชัย (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๙ เดือน ๑๔ วัน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล 
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง สาเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีพลเมืองดีพบเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณโพรงหญ้าข้างถนนหน้าป่าช้า บ้านป่าแลว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ