รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ก.พ. 2562

Share

เด็กหญิงธรรญธร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙แรกรับอายุ ๑๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๙ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องจาก
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ มีพลเมืองดี พบเด็กถูกทอดทิ้งในถังขยะบริเวณใต้สะพานลอยคนเดินข้ามตลาดขายดอกไม้สด (กาดหลวง)ใกล้กับลำน้ำปิง
ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก
สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ