รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายลัคกี้ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 ก.พ. 2562

Share

เด็กชายลัคกี้ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณกอกล้วยข้างตึกวีเอสอะพาร์ตเมนต์ เลขที่ ๒๑๔๐ หมู่ ๗ ซอยศรีสมิตร ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๑๔  , ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๐๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ