รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายณัฐวัศห์ แซ่หลู่ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ก.พ. 2562

Share

- ประมาณเดือนสิงหาคม - 26 ธันวาคม 2561

- ทิ้งไว้กับ นางนาแฮ จะกอ  (ผู้รับจ้างเลี้ยง) ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตกับเด็ก         

  ที่บ้านเลขที่ 88/174 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เดิมเด็กอยู่ในความดูแลของมารดา ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 มารดาของเด็ก ได้จ้างนางสาวนาแฮ จะกอ ดูแลที่บ้านเลขที่ 88/174 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยจ้างเลี้ยงเดือนละ 7,000 บาท แต่มารดาของเด็กจ่ายค่าจ้างเลี้ยงเพียงเดือนแรกเท่านั้น จ่ายเพียง 5,000 บาท หลังจากนั้นได้ขาดการติดต่อจนถึงปัจจุบัน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา   ฝ่ายสวัสดิการสังคม โทร ๐-๗๔๓๓-๐๑๔๙-๕๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ