รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายกฤตพัส ฉิมพลี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ก.พ. 2562

Share

- วันที่ 11 ตุลาคม 2561

- ทิ้งไว้กับ นางสาวปรัชญรัศม์ รัชยพงษพัชร ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายโลหิตกับเด็ก         

  ที่บ้านเลขที่ 100/5 หมู่บ้านเพชรวิลเลจ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เดิมเด็กอยู่ในความดูแลของมารดาและบิดาเลี้ยง ต่อมาทั้ง 2 คน ได้นำเด็กให้   นางสาวปรัชญรัศม์ รัชยพงษพัชร อุปการะเลี้ยงดู และได้ขาดการติดต่อ ต่อมา นางสาวปรัชญรัศม์ รัชยพงษพัชร ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูต่อไปได้ จึงนำส่งเด็กมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวครอบครัวจังหวัดสงขลา เพื่อเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา   ฝ่ายสวัสดิการสังคม โทร ๐-๗๔๓๓-๐๑๔๙-๕๐

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ