รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายพุฒิพงษ์(ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายพุฒิพงษ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดประมาณวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๒ เดือน ๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๗ เดือน ๒๐ วัน บิดามารดาเด็ก
ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
สาเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีพลเมืองดีพบเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในกล่อง บริเวณศาลาที่พักริมทาง ตรงข้ามปากทางเข้าหมู่บ้านธนวรรณ
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๑๒ ๑๑๖๑

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ