รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงเอวา (ชื่อตั้ง) เกิดประมาณวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ อายุประมาณ ๓ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณศาลาพักผ่อนริมสนามหญ้าภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน สามารถติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เลขที่ ๒/๔๐ หมู่ ๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔-๑๖
, ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ