รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายชาคริต ยิ่งสุข เกิดวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๗ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวสมศรี ยิ่งสุข อายุ ๓๕ ปี บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กถูกสามีทอดทิ้ง ประกอบกับมารดาเด็กเป็นผู้พิการทางสายตา ซึ้งได้พักอาศัยอยู่แคมป์คนงานก่อสร้างในซอยเคหะร่มเกล้า ๖๔ กรุงเทพมหานคร ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งและไม่ได้ประกอบอาชีพ ในระหว่างที่เข้ารับการส่งเคราะห์ในสถานสงเคราะห์มารดาและญาติของเด็กไม่เคยติดต่อขอเยี่ยมเด็กแต่อย่างใด หากผู้ใดเป็นเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลานของตน หรือรู้จักมารดาของเด็ก สามารถติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๔ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๐๐๗๔

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ