รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสิราวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงสิราวรรณ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ปรากฏข้อมูล แรกรับอายุ ๑๑ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน บิดามารดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล  
เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณทางเข้าวัดไผ่ตัน โดยไม่ปรากฏเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่า
อาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ