รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เงางาม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เงางาม เกิดวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวรัตติกาล ปานทอง อายุ ๓๔ ปี บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์บิดาเด็กชื่อนายสุระชัย เงางาม อายุ ๓๖ ปี บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาเหตุเนื่องจากมารดายังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก
และต้องการประกอบอาชีพจึงขอฝากเด็กไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็ก ได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ