รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายภานุพงษ์ ซิบเข ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายภานุพงษ์ ซิบเข เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แรกรับอายุ ๑ เดือน ปัจจุบันอายุ ๖ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวสุพรรณี ซิบเข อายุ ๒๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๗/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี สาเหตุเนื่องจากบิดาทอดทิ้งเด็กให้อยู่กับมารดา ต่อมามารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ