รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงอานันภา สุดสีดา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงอานันภา สุดสีดา เกิดวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑ ปี ๕ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี มารดาเด็กชื่อนางสาวพิมพิมล จันคำยา อายุ ๒๔ ปี บ้านเลขที่ ๓๑/๓๗๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  บิดาเด็กชื่อนายมนัศ สุดสีดา บ้านเลขที่ ๒๐๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็ก
แยกทาง จึงขอฝากเด็กไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาบิดามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓ 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ