รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวรวิทย์ จินดาสฤษดิ์ไพศาล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายวรวิทย์ จินดาสฤษดิ์ไพศาล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๒๗ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวแพรทอง
จินดาสฤษดิ์ไพศาล อายุ ๒๘ ปี ที่อยู่ไม่ปรากฏ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีครอบครัวให้การช่วยเหลือจึงขอยกมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ