รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงกิมลั้ง ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงกิมลั้ง ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แรกรับอายุ ๑ ปี ๖ เดือน ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๒ เดือน บิดามารดาของเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจับกุม นางดำ ไม่ทราบนามสกุล สัญชาติกัมพูชา เป็นบุคคลต่างด้าว โดยผู้ต้องหาได้นำเด็กหญิงกิมลั้ง ไม่ทราบนามสกุลเป็นเครื่องมือในการขอทานและแสวงหาผลประโยชน์ในความผิดฐานค้ามนุษย์ ที่หน้าบริษัทไทยยูเนี่ยน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หากผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ