รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายภพธร สนเผือก ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายภพธร สนเผือก เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๙ วัน ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวหนู สนเผือก อายุ ๑๕ ปี
ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู มีฐานะยากจนแจ้งความประสงค์ขอมอบเด็ก
ให้อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดาของเด็ก
ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ