รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายวีระศักดิ์ นาระกุล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายวีระศักดิ์ นาระกุล เกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวศิริภรณ์ นาระกุล อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๘๗
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู และมารดาเด็ก
ต้องประกอบอาชีพ จึงขอฝากเด็กเข้าอุปการะในสถานสงเคราะห์ฯ เป็นการชั่วคราวภายหลังมารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นบิดาของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักมารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ