รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงวริศรา เหมกรณ์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงวริศรา เหมกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ๒๐ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๔ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวพรรณเพชร อัตโน อายุ ๑๘ ปี บ้านเลขที่ ๖๓/๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี บิดาเด็กชื่อนายชลิต เหมกรณ์ ที่อยู่ไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นำส่งโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กแยกทางกัน ไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงฝากเด็กไว้ในความอุปการะเป็นการชั่วคราว ภายหลังบิดามารดาเด็กขาดการติดต่อ หากผู้ใดเป็นผู้ปกครองของเด็ก
หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ