รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กชายนพพล ธูปสวัสดิ์ เกิดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๔ เดือน ๑๘ วัน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๕ เดือน มารดาชื่อนางสาวลูกปลา ธูปสวัสดิ์ อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๙/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สาเหตุเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จึงขอแจ้งความประสงค์มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ