รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงเมธนี ตุวงศา เกิดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๓ เดือน ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๖ เดือน มารดาชื่อนางสาวนุชนารถ ตุวงศา อายุ ๔๒ ปี บ้านเลขที่ ๗๗/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะเป็นการชั่วคราว ต่อมามารดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้
หากผู้ใดเป็นบิดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔
หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ