รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 ม.ค. 2562

Share

เด็กหญิงนภาพร ยิ้มแย้ม เกิดวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แรกรับอายุ ๑๐ เดือนปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๗ เดือน มารดาชื่อนางสาวอภิญญา สุขบุญ อายุ ๒๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๒/๑๒๑ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ บิดาเด็กชื่อนายสุรศักดิ์ ยิ้มแย้ม อายุ ๔๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๒/๑๒๑ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นำส่งโดยมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกมารดาทอดทิ้ง บิดาต้องประกอบอาชีพ จึงฝากเด็กเข้ารับการอุปการะชั่วคราว ต่อบิดาเด็กได้ขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้ หากผู้ใดเป็นหรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็น บุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ