รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ของข่าว : 22 ต.ค. 2561

Share

ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีจะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นจะต้องใช้ในราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๕ สามารถรับรายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ๒๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.ณ บพด.จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ