รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า

วันที่ของข่าว : 8 ก.พ. 2561 996

Share

กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า โครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ