รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า

วันที่ของข่าว : 8 ก.พ. 2561

Share

กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า โครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ