รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 19 – 30 เมษายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557

วันที่ของข่าว : 27 ต.ค. 2557 255

Share

ส่ง28เด็กไทยล่องเรือเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
ส่ง28เด็กไทยล่องเรือเยาวชนจับตาแก้ปัญหาแรงงานทาสประมงไทย 1จับตาแก้ปัญหาแรงงานทาสประมงไทย 2เด็กแว้นจิตอาสาครอบครัวอบอุ่นฝันไกลและไปถึงมอบเงินสงเคราะห์แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 2
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ