รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560

วันที่ของข่าว : 21 ธ.ค. 2560

Share

รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรอง การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2560
กำหนดยื่นเอกสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น1

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ