รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันที่ของข่าว : 15 พ.ย. 2560

Share

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว และการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว รับรู้ เข้าใจนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานจำนวน 77 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 250 คน   

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ