รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงทิวา อินทรวร หรือเด็กหญิงหนาน ทิวา

วันที่ของข่าว : 14 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ อายุแรกรับ ๑๓ วัน ปัจจุบันอายุ ๓ ปี ๑๐ เดือน มารดาชื่อนางสาวกฤษดา อินทรวร อายุ ๔๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บิดาไม่ปรากฏข้อมูล นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ เนื่องจากมารดามีอาการทางจิต ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ปัจจุบันมารดาและผู้ปกครองของเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ